ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
  รายละเอียด : ประกาศยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก) เพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1227 คน