ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
  รายละเอียด : ประกาศยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก) เพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 2563 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84290 โทรศัพท์ 0-7737-9769, 08-6471-5139 ต่อ 0 หรือ 2 โทรสาร: 0-7737-9769
Copyright © 2014 WWW.THATHONGMAI.GO.TH : All Rights Reservd.