ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
11 เม.ย. 2565
2 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1165
24 ก.พ. 2565
3 เรียกประชุมสภา อบต.ท่าทองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (11กพ65) ดาวน์โหลดเอกสาร
1137
07 ก.พ. 2565
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1134
07 ก.พ. 2565
5 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1138
03 ก.พ. 2565
6 ประกาศอำเภอกาญจนดิษฐ์__เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าทองใหม่ (ครั้งแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
1110
03 ก.พ. 2565
7 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
31 ม.ค. 2565
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
14 ม.ค. 2565
9 เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดเอกสาร
1114
04 ม.ค. 2565
10 ประกาศ__ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1090
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35