ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสมัพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 พ.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ย. 2563
3 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 พ.ย. 2563
4 คำสั่ง_ให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ต.ค. 2563
5 ประกาศ_รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (หน.สป.) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ต.ค. 2563
6 ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2563
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28