ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางยู (ต้นซอยประภาพรรณ-คูน้ำสาธารณะ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1081
01 เม.ย. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักรางวี (ต้นซอยนายวีรศักดิ์-สามแยกผาทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1078
29 มี.ค. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางยู (ซอยซีพี) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1080
29 มี.ค. 2565
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู(ตนซอยประภาพรรณ-คูน้ำสาธารณะ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1108
09 มี.ค. 2565
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู (ซอยซีพี) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1102
09 มี.ค. 2565
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักรางวี (ต้นซอยนายวีรศักดิ์-สามแยกผาทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
1079
09 มี.ค. 2565
7 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางยู (ต้นทางประภาพรรณ-คูน้ำสาธารณะ) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 มี.ค. 2565
8 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักรางวี (ต้นซอยนายวีรศักดิ์-สามแยกผาทอง) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 มี.ค. 2565
9 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ คสล.รางยู (ซอยซีพี) หมู่ที่ 4 บ้านบางสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 มี.ค. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1322
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19