ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ก.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งขิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียน และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ม.ค. 2563
4 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งขิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ม.ค. 2563
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ม.ค. 2563
6 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีต ซอยดอนรัก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 พ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีต สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล-สามแยกทุ่งอ่อนใจ) หมุ่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีต ซอยมุ่งพัฒนา ถนนซีพี หมุ่ที่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 พ.ย. 2562
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมุ่งพัฒนา ถนนซีพี หมู่ที่่ 4 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ต.ค. 2562
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีต สายสุราษฎร์พัฒนา (เขตเทศบาล-สามแยกทุ่งอ่อนใจ) หมุ่ที่ 1 บ้านทุ่งอ่อนใจ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราค ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16